Кетъринг

За плавното и задоволено протичане на Вашата конференция предлагаме богато разнообразие от съпътстващ кетъринг и допълнителни услуги.

За повече информация се обърнете към служител от отдел Продажби.