Длъжностно лице по ЗЛД

Уважаеми клиенти на “Староселтур” ЕООД, 

Нашият ангажимент е да защитаваме личните Ви данни. Поверителността им е основна част от всичко, което правим.

Услугите, които Ви предоставяме, Ви дават възможност да управлявате неприкосновеността на личния Ви живот по различни начини. 

Можете да  управлявате Вашите желания по отношение на услугите и продуктите, които Ви предоставяме, защото за нас защитата на личните данни е важен въпрос, поради което предприехме необходимите мерки, за да имаме възможността да Ви предоставим пълна и синтезирана информация за обработването и защитата на личните данни от дружествата в групата на „Старосел”.

Отговорността ми е да изпълнявам всички дейности по защита на личните данни, предвидини в Регламента от дужествата в групата на „Старосел”, и вярвам, че с предоставената информация ще Ви бъда полезен да откриете отговор на всички въпроси, отнасящи се до Вашите лични данни.

Ваше право е  да се обръщате към мен и отговорните в екипа на „Старосел” по всички въпроси, свързани с обработването на лични данни, с оглед спазването на Вашите права.

В тази секция на сайта Ви предоставяме възможност, да намерите информация за:

  • За какво отговаря длъжностното лице за защита на лични данни;
  • Кой може да се обърне към длъжностното лице за защита на личните данни;
  • Как да се свържете с длъжностното лице за защита на личните данни.